Oświadczenie w sprawie soli

Oświadczenie

Grupa Drosed SA informuje, że do produkcji wyrobów wytwarzanych we wchodzących w skład Grupy zakładach Drosed SA w Siedlcach, Roldrob SA w Tomaszowie Mazowieckim oraz Sedar SA w Międzyrzecu Podlaskim używana jest wyłącznie sól spożywcza. Grupa Drosed SA otrzymała w dniu 28 lutego 2012 r. od swoich dostawców oświadczenia potwierdzające, że dostarczana przez nich sól spożywcza jest bezpiecznym produktem spożywczym. Jednocześnie, Grupa Drosed SA oświadcza, że zakłady przetwórcze wchodzące w skład Grupy nie dokonywały zakupów w firmach dystrybucyjnych soli i peklosoli, które zostały przedstawione przez TVN jako dostawcy zafałszowanej soli. Jakość dostaw soli spożywczej do zakładów Grupy Drosed jest monitorowana. Monitoring obejmuje sprawdzenie kompletności dokumentacji dostawy, prawidłowości oznakowania produktu oraz, w szczególności, ocenę podstawowych cech organoleptycznych. Każda partia soli spożywczej dostarczonej przez kontrahentów posiada również atest jakościowy.

 

Leszek Lemke

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Jakości Drosed SA

  • NATURALNE PASZE
    NIEMODYFIKOWANE
  • TRADYCYJNY CHÓW
    NA WOLNYM WYBIEGU
  • CZYSTE ŚRODOWISKO
    REGIONU PODLASIA