O firmie

Sedar S.A. w Międzyrzecu Podlaskim powstał w roku 1989 w wyniku przekształcenia Zakładu Jajczarsko - Drobiarskiego istniejącego od 1949 roku. Kapitał akcyjny spółki wynosi ponad 1,5 miliona złotych. Głównym akcjonariuszem firmy są Siedleckie Zakłady Drobiarskie "Drosed" S.A. posiadające 100% udziałów.

Sedar S.A. ma bardzo duży potencjał produkcyjny. Posiada kompleksowy ciąg technologiczny produkcji i przerobu drobiu, na który składają się: dwa zakłady wylęgowe, wydział uboju i schładzania drobiu, wydział pierzarski, wydział przetwórstwa mięsa drobiarskiego. Wydział uboju uzupełniono o linię powietrznego schładzania drobiu, dostosowując technologię do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej. Roczna wielkość produkcji oscyluję w granicach 9 tysięcy ton drobiu. Firma posiada własne chłodnie składowe o bardzo wysokich parametrach.

W 1991 r. zakupiono kompletną linię technologiczną niemieckiej firmy "LORCH" do przerobu pierza. Pozyskane z gęsi oraz kaczek pierze jest automatycznie prane a następnie, w zależności od jakości pierza, segregowane. Każda partia pierza jest skrupulatnie badana przed wypuszczeniem na rynek. Dzięki czemu pierze z naszego zakładu jest szeroko znane poza granicami Polski.

Produkcja drobiu opiera się na ścisłej współpracy z hodowcami, z którymi zawarto umowy kontraktacyjne. Spółka posiada dwa zakłady wylęgu drobiu, zabezpieczające dostawy piskląt pod potrzeby hodowców dostarczających żywiec do przetwórstwa. Działanie to zapewnia kontrolę produktu na każdym etapie jego wytwarzania, począwszy od jednodniowych piskląt.

  • NATURALNE PASZE
    NIEMODYFIKOWANE
  • TRADYCYJNY CHÓW
    NA WOLNYM WYBIEGU
  • CZYSTE ŚRODOWISKO
    REGIONU PODLASIA